img info@stadswerkplaats-zutphen.nl
img Bezoekadres: De Waarden 309, Zutphen. Postadres: De Waarden 309, 7206 GV, Zutphen
  • Volg ons:
Geschiedenis

Wat eraan vooraf ging…

In een aantal grote steden zoals Groningen, Utrecht en Nijmegen zijn al Stadswerkplaatsen. In Zutphen zijn in 2011 de eerste stappen gezet voor een stadswerkplaats. In oktober 2012 beloonde de jubilerende Stichting de Zutphense Hand, het beste lokale idee met 10.000 euro. Een jury koos het initiatief Stadswerkplaats Zutphen als beste uit 32 inzendingen (zie de Stentor Zutphen ‘Stadswerkplaats beste idee van en voor Zutphen.’)

Onderdak

stadswerkplaats Zutphen”
In het voorjaar van 2013 heeft de Stadswerkplaats onderdak gevonden in de voormalige voetbalkantine van FC Zutphen aan de Waarden. Met hulp van veel vrijwilligers en Scouting Zutphen, hebben we het pand een grondige opknapbeurt gegeven.

Inzamelactie en andere donaties

inzamelactie Stadswerkplaats Zutphen

Een geslaagde inzamelactie heeft veel en divers gebruikt gereedschap opgeleverd. De Zutphense Uitdaging heeft meubilair beschikbaar gesteld via de Spullenbank, waaronder kasten, tafels, kantoorinventaris en serviesgoed. Meubels uit de cursusruimte kwamen van het Volkshuis en de lockerkasten van het Gelre ziekenhuis. Diverse Zutphense ondernemers hebben bijgedragen in de vorm van kortingen of in natura.

Stichting Stadswerkplaats Zutphen

Met de ondertekening van de stichtingsacte op 17 april 2013, is de Stadswerkplaats Zutphen nu officieel een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur is belast met het beleid en de continuïteit en met het vaststellen en naleven van de doelstellingen. De organisatie werkt in eerste instantie alleen met vrijwilligers.

Stadsgoed Helbergen

_DSC1985-02

In mei 2014 is de Stichting Stadsgoed Helbergen opgericht met als doel het tijdelijk gebruiken en beheren van deelgebied 3 van terrein Helbergen. De Stadswerkplaats is een van de deelnemers. Door het sluiten van een gebruiksovereenkomst met de gemeente stelt de stichting de aangesloten deelnemers in staat om op het terrein creatieve, milieuvriendelijke en gemeenschapsvormende activiteiten te ontplooien.

De stichting organiseert zelf geen activiteiten, maar laat dit over aan de deelnemende partijen. Iedere deelnemer is daarmee verantwoordelijk voor zijn eigen ruimte en activiteiten. Het bestuur wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de deelnemende partijen. In maart 2015 vond de feestelijke 0fficiële opening plaats.