De Stadswerkplaats zamelt oud metaal en kapotte elektrische apparaten in. We halen hier de waardevolle metalen uit en brengen ze naar een metaalhandelaar in Zutphen. Op die manier dragen we bij aan het hergebruik van materialen en heeft de Stadswerkplaats een extra bron van inkomsten. We hebben bij de ingang van de werkplaats een inzamelbak geplaatst, waarin bezoekers tijdens de openingsuren hun elektrische apparaten of metalen voorwerpen kunnen inleveren. Ook de elektrische apparaten waarvan tijdens het Repair Café blijkt dat ze niet meer gerepareerd kunnen worden, kunt u bij ons achterlaten.

Wilt u meer informatie, bel ons dan op nummer 0575-845526.