Beste leden,

In het afgelopen jaar en met name na de zomer, heeft de Open Houtwerkplaats een toenemend aantal gebruikers mogen verwelkomen. Inmiddels is het aantal gegroeid tot 40 betalende gebruikers. Ondanks de schade van de twee inbraken en de kosten voor vervanging van de gestolen machines is de continuïteit gewaarborgd gebleven. De investeringen in de beveiliging van het pand waren wel een financiële tegenvaller.

De twee dagen in de week waarop de Open Houtwerkplaats open is en de 1e zaterdag van de maand worden goed bezocht en de verwachting is dat in 2017 de groei doorzet. Het bestuur wil deze groei graag stimuleren. Dit brengt echter ook nieuwe investeringen en stijgende exploitatiekosten met zich mee. Voor het bestuur voldoende reden om bij het opstellen van de begroting eens goed te kijken naar de tarieven en de ambities voor 2017.

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken met een gezonde financiële basis ontkomt het bestuur er niet aan om de tarieven met ingang van 1 januari 2017 als volgt te verhogen.

• Met ingang van 1 januari 2017 is per kalenderjaar de lidmaatschapsbijdrage voor de Open Houtwerkplaats vastgesteld op € 20,–. De inning is per kalenderjaar 1) .
• Het uurtarief voor het gebruik van de machines door particulieren wordt € 7,50.
• Het uurtarief voor het gebruik van de machines door ZZP-ers wordt € 17,50
• Het uurtarief meewerkend deskundige werkplaatsdeskundige blijft € 20,-.
• Instructie gebruik machines wordt € 35,–.
• Het gebruik van een dagdeel werkplaats zonder machines wordt € 7,50.

Overige inkomsten komen uit de bijdrage voor het gebruik van de werkplaats t.b.v. de cursus meubelmaken en de basiscursus houtbewerken. Een bijdrage van het Plein voor een werkervaringsplaats. Incidentele giften van sponsors/fondsen.

De Stadswerkplaats wordt volledig gerund door niet betaalde vrijwilligers en krijgt geen subsidie van de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen stelt wel het gebouw om niet beschikbaar. Het onderhoud en alle overige kosten voor het gebouw zijn voor rekening van de Stadswerkplaats.

Toelichting op de inning van lidmaatschapsbijdrage
Tot op heden is het gebruikelijk dat de lidmaatschapsbijdrage geldt voor een jaar te rekenen vanaf het moment dat een gebruiker lid wordt. Dit brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Daarom vraag het bestuur begrip voor de nieuwe opzet waarbij per kalenderjaar vooraf de bijdrage wordt geïnd. Nieuwe gebruikers die het komende jaar lid worden betalen per resterende kwartalen (of een gedeelte van een kwartaal) € 5. Dus als je in januari, februari of maart lid wordt: € 20, april, mei of juni: € 15, juli, augustus, september: € 10 en de rest van het jaar € 5.
Voor jou betekent één en ander het volgende:………….

Je kunt dit bedrag overmaken op:
NL49RABO 0375 273 549
T.n.v. Stadswerkplaats Zutphen
o.v.v. Lidmaatschap 2017.

Tot slot roepen wij alle leden op om mee te helpen bij periodieke acties t.b.v. schoonmaak en onderhoud van het gebouw onder het motto “voor en met ons allen”. De eerste schoonmaakactie staat gepland op woensdagmorgen 28 december van 9.00 tot 12.00 uur

 

Namens het bestuur van de Stadswerkplaats.